sakarya escort kocaeli escort escort bayan bodrum bodrum bayan escort
illegal bahis
porno indir porno hd sex türkçe porno türbanlı porno

Tavşanlı Köyünde Orman Yangını

Son Güncelleme : 07 Eylül 2018 13:09
Tavşanlı Köyünde Orman Yangını

İlçemizTavşanlı ve Çavuş Köyü’nde ormanlık alanda çıkan yangın, 6 adet yangın söndürme helikopterinin çalışması sonrasında kontrol altına alınabildi. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 25 hektarlık bir orman arazisi zarar gördü. İçişleri Bakanlığı, Araç ilçesi Tavşanlı köyü sınırına yakın başlayan orman yangınının havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu söndürüldüğünü açıkladı. Ormanlık alanda çıkan yangında şuanda yaklaşık 200 dekarlık bir orman arazisi zarar gördü.

1. sayfadan devam
İlçemize bağlı Tavşanlı ve
Çavuş köylerinde 25 Ağustos
Cuma günü henüz belirlene-meyen nedenle akşamüzeri or-manlık alanda yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın,
yerleşim yerlerine kadar ulaştı.
Ormanlık alanı saran yangının
dumanlarının gören vatandaş-lar ihbarda bulundu. Olay yer-ine gelen Araç Orman İşletme
Müdürlüğüne bağlı arazözler,
yangına müdahalede bulundu.
Ekiplerin yetersiz kalması üz-erine Araç Belediyesi itfaiye
ekiplerinden yardım istendi.
Giderek şiddetini arttıran yan-gında yaklaşık 200 dekarlık bir
orman arazisinin zarar gördü-ğü açıklandı.
Kastamonu Orman Bölge
Müdürlüğü tarafından yangın
söndürme çalışmaları devam
ederken yangına, Orman İşlet-me Müdürlüğü arazözleri, it-faiye, DSİ 23. Bölge ve Ka-rayolları 15. Bölge Müdürlüğü
ekipleri ile Bursa’dan ve
Karabük’ten gelen iki adet
yangın söndürme helikopteri
müdahale ediyor. Helikopter-ler, havanın kararması üzerine
söndürme çalışmalarını durdu-rarak Karabük’e konuşlandı.
Vali Yardımcısı Yılmaz, olay
yerine giderek incelemede bu-lundu.
Vali Yardımcısı Vedat Yıl-maz, yangın mahalline giderek
incelemelerde bulundu. Yangın
söndürme çalışmalarıyla ilgili
yetkililerden bilgiler alan Vali
Yılmaz, ayrıca cami etrafında
bekleyen vatandaşları da zi-yaret etti.
Kastamonu Orman Bölge
Müdürlüğüne bağlı bir görevli,
Vali Yılmaz’a verdiği bilgide,
yangının üst tarafından
yaylaların olduğunu ve burada
şuan için problem olacak bir
durumun olmadığını be-lirterek, “Az sonra buraya da
giderek organize edeceğiz. Ha-va kararında helikopterler kal-kamıyor, bu yüzden sabahleyin
iki adet helikopterle birlikte
yine söndürme çalışmalarına
devam edeceğiz. Eğer heli-kopter yetmezse 2-3 tane daha
bakanlık helikopter takviyesi
isteyeceğiz” dedi.
Görevliye yangın şeritle-rinin olup olmadığını soran
Vali Yardımcısı Yılmaz, aldığı
cevapta: “Yangın şeritleri bu-lunmuyor. 500 veya 1000
hektarlık büyük alanlar olunca
yangın emniyet şeritleri açılı-yor. Şuanda yangın söndür-mede kullanılan yollarımız
yeterli olduğu için buna gerek
duyulmadı. Fakat bu şeritleri-miz Samatlar gibi başka hav-zalarımızda bulunuyor. Yan-gının daha da ilerlemesi veya
etrafa yayılmasını önlemek
için ağaç kesimi yapacağız.
Ekiplerimiz, şimdi yangının
önüne geçiyor ve orada bir hat
açacaklar. Arazözlerimizle de
bu yangına müdahale edece-ğiz” diye konuştu.
Boşaltılan bir yerleşim
yerinin olup olmadığını soran
Vali Yardımcısı Yılmaz, aldığı
cevapta herhangi bir yerleşim
yerinin boşaltılmadığını ifade
ederek, “Sadece yaylalarımız
güvenlik altına alındı. Şuan
için bir problem gözükmüyor”
şeklinde konuştu.
“YAKLAŞIK
1 KİLOMETRELİK
BİR ALAN YANDI”
Yaklaşık ormanlık alanda 1
kilometrelik bir alanın yan-dığını düşündüklerini söyleyen
köy sakinleri ise, şunları kay-detti: “Yangın, silah atılmasın-dan veya piknik ateşi yakıl-masından çıktığı tahmin edi-liyor. Yaklaşık 1 kilometrelik
alanın yandığını düşünüyoruz.
Tavşanlı Köyüne doğru yangın
gelmeye başladığında ekiplerle
birlikte bu yangını söndürdük.
Daha sonra Çavuş Köyüne
geçtik. İtfaiye ekipleri, Çavuş
köyüne gelerek burayı karan-tina altına aldı, yani köyün
etrafı herhangi olumsuz bir
duruma karşı önlem alındı. İt-faiye ve arazözler, yangına mü-dahale etti. Helikopterlerde
geldi ve yangının üzerine su
attılar. Çavuş Köyünün yarısı
boşaltıldı. 750 metrelik alan
tamamen yanarak kül oldu”
KASTAMONU
VALİLİĞİNDEN ‘KÖYLER
BOŞALTILDI’ HABERİNE
YALANLAMA
Kastamonu Valiliği, bir
yayın organında ‘köyler yangın
tehdidi altında, köyler boşal-tıldı’ şeklindeki haberleri ya-lanlayarak, yaptığı açıklamada
şöyle denildi: “24 Ağustos 2018
Cuma günü saat 16.00 sula-rında ilimiz Araç ilçesi Tav-şanlı Köyünde orman yangını
meydana gelmiştir. Yangın ne-deniyle yerleşim yerlerine her-hangi bir tehdit bulunma-maktadır. Bazı basın yayın
organlarında çıkan 3 köyün
boşaltıldığı haberi gerçeği
yansıtmamaktadır. Yangın ne-deniyle herhangi bir can ve
mal kaybı meydana gelme-miştir. İlimiz ve ilçelerimiz
imkanları ile birlikte civar il ve
ilçelerin söndürme faaliyet-lerinden faydalanılmış, ayrıca
hava araçları ile yapılan müda-haleye havanın kararması ne-deni ile devam edilememiştir.
Şuan itibari ile söndürme
çalışmaları devam etmektedir”
YANGIN SÖNDÜRME
ÇALIŞMALARINA
VATANDAŞLARDA
KATILDI
Yakın köylerdeki vatandaş-lar, alevlerin köylerine ulaşma
ihtimali nedeniyle yangın
söndürme ekiplerine yardım
etti. Yangın söndürme çalışma-larına katılan köylüler, ekip-lerle birlikte yangının daha da
büyümesini engellemeye
çalıştı.
Ormanlık alanda çıkan
yangında bazı vatandaşlar ile
yangın söndürme çalışmala-rına katılan itfaiye ve arazöz-leri, dumandan etkilenerek
zehirlenme tehlikesi geçirdi.
Bunun üzerine olay yerine 112
Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, dumandan etk-ilenen vatandaşlara olay
yerinde müdahale etti.
VALİLİKTEN
AÇIKLAMA
Kastamonu Valiliği de yan-gınla ilgili detaylı bir açıklama
yaptı. Yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi: “24
Ağustos 2018 Cuma günü saat
16:00 sıralarında ilimiz Araç
ilçesi Tavşanlı Köyünde mey-dana gelen orman yangını
25.08.2018 tarihinde söndürül-müştür. Yangın söndürme ça-lışmalarına, Zonguldak, Bursa,
Antalya-Manavgat, İstanbul ve
Balıkesir orman işletmelerine
ait (5) adet helikopter, Kasta-monu merkez ve ilçe orman
işletmelerine ait (14) adet ara-zöz, Bolu Orman İşletme Teş-kilatına ait (3) adet arazöz,
Ankara Orman İşletme Teşki-latına ait (5) adet arazöz
Zonguldak Orman İşletmesine
ait (4) adet arazöz, Amasya
Orman İşletmesine ait (3) ara-zöz, Sakarya Orman İşletme-sine ait (2) adet arazöz olmak
üzere toplam (31) arazöz,
Zonguldak Orman İşletmesine
ait (2) adet TIR, Kastamonu İl
Özel İdaresine ait (1) adet TIR,
Kastamonu D.S.İ’ye ait (1)
adet TIR, Kastamonu Kara-yolları Bölge Müdürlüğüne ait
(1) adet TIR, Kastamonu
orman işletmesine ait (2) adet
TIR, ile Ankara Orman İşlet-mesine ait (1) adet TIR, olmak
üzere toplam (8) adet TIR,
Kastamonu Orman İşletme-sine ait (2) adet dozer, Kasta-monu İl Özel İdaresi, D.S.İ ve
Karayolları 15’nci Bölge
Müdürlüğüne ait toplam (3)
adet dozer, Zonguldak Orman
İşletmesine ait (2) dozer,
Ankara Kızılcıhamam işletme-sine ait (1) adet dozer, olmak
üzere toplam 8 adet dozer,
Kastamonu (Araç, Samatlar,
Karadere, Taşköprü, Daday)
Orman İşletmelerine ait (5)
adet su ikmal aracı, Kasta-monu İl Özel İdaresi Taşköprü
Belediye Başkanlığı ve Kara-yolları 15’nci Bölge Müdürlü-ğüne ait (4) adet su ikmal
aracı, Ankara Orman İşletme-sine ait (1) adet su ikmal aracı,
Zonguldak Orman İşletmesine
ait (1) adet su ikmal aracı,
Amasya orman işletmesine ait
(1) adet su ikmal aracı, Sa-karya Orman İşletmesine ait
(1) adet su ikmal aracı olmak
üzere toplam (13) adet su
ikmal aracı ile 30 teknik ela-man, 75 işçi, 20 memur, 50
mükellef ve 15 jandarma per-soneli görev yapmıştır. Yangın
nedeni ile köylerimizde her-hangi bir can ve mal kaybı
yaşanmamıştır.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle